Search for tag: "patient"

Patientens värld (med undertext)

En kort inspiration till studiet av patientperspektiv utifrån livsvärld och caritativ teori.

From  Maria Arman on April 10th, 2018 410 plays 0