Search for tag: "study programme in nursing"

Traumakirurgi och postoperativa komplikationer.

Traumakirurgi och postoperativa komplikationer. Föreläsning av Folke Hammarquist.

From  Rosita Christensen on March 13th, 2020 24 plays 0  

Respiration Annika Hedin

Föreläsning om Respiratoriska sjukdomar, specialistnivå ssk.

From  Anders Rosendahl on March 13th, 2020 120 plays 0  

Genus del 3

Mats Christiansen föreläser om genus och kön i vården och utbildningen.

From  Mats Christiansen on December 4th, 2019 30 plays 0  

Genus del 2

Mats Christiansen föreläser om feministisk teori och kritiska perspektiv inom vårdvetenskap.

From  Mats Christiansen on December 3rd, 2019 47 plays

Genus del 1

Mats Christiansen föreläser om genus (del 1 av 3). Inspelad för sjuksköterskeprogrammet.

From  Mats Christiansen on December 2nd, 2019 66 plays

Rubbningar i kroppens vätskebalans Del 2

Rubbningar i kroppens vätskebalans del 2 tar upp lösningar, koncentrationer och hydrering samt infusionsvätskor.

From  Rosita Christensen on September 18th, 2019 399 plays 0  

Rubbningar i kroppens vätskebalans Del 3

From  Rosita Christensen on September 18th, 2019 218 plays 0  

Rubbningar i kroppens vätskebalans Del 1

Rubbningar i kroppens vätskebalans del 1 för sjuksköterskeutbildning

From  Rosita Christensen on September 18th, 2019 396 plays 0  

Blended learning: Anna Wiik

Case study 2: Termin 1, Sjuksköterskeprogrammet Anna Wiik, Avdelningen för klinisk fysiologi, Institutionen för laboratoriemedicin berättar om hur hon har gått till…

From  Carina Bois on April 11th, 2018 45 plays 0