Search for tag: "vetenskaplig metod"

Begreppsanalys - en metod

En kort introduktion till begreppsanalys som metod för utveckling och studier av omvårdnad och vårdvetenskap.

From  Maria Arman on November 9th, 2020 58 plays 0  

Chi 2 i Excel

Chi 2 i Excel

From  Jenny Selander on June 4th, 2019 65 plays 0