Search for tag: "vetenskaplig metod"

Begreppsanalys - en metod

En kort introduktion till begreppsanalys som metod för utveckling och studier av omvårdnad och vårdvetenskap.

From  Maria Arman 160 plays 0  

Chi 2 i Excel

Chi 2 i Excel

From  Jenny Selander 125 plays 0