Search for tag: "information"

Finding keywords

CC BY-SA 4.0 Part of Course Save Time

From  Narcisa Hannerz 146 plays 0  

Web of Science - free-text searching

How to search in free-text databases examplified by Web of Science.

From  Anja Vikingson 148 plays 0  

Hur du kan göra ett urval

Vår bibliotekarie Emma-Lotta visar och förklarar hur du kan spara tid när du ska välja artiklar utifrån din träfflista.

From  Kristina Froelich 1,192 plays 0  

AND och OR

Vi förklarar hur man kan kombinera de boolska operatorerna AND or OR när man söker i databaser.

From  Kristina Froelich 0 plays 0  

Selecting databases

CC BY-SA 4.0 Part of Course Save Time

From  Anja Vikingson 0 plays 1  

Web of Science - Free-text searching

CC BY-SA 4.0 Part of Course Save Time

From  Anja Vikingson 0 plays 0  

Wrap-up

CC BY-SA 4.0 Part of Course Save Time

From  Anja Vikingson 0 plays 0  

Searching with free text or subject headings

CC BY-SA 4.0 Part of Course Save Time

From  Anja Vikingson 137 plays 0  

Why and when to cite

CC BY-SA 4.0 Part of Course Save Time

From  Anja Vikingson 0 plays 0  

Scientific Articles

CC BY-SA 4.0 Part of Course Save Time

From  Anja Vikingson 177 plays 0  

Review Articles

CC BY-SA 4.0 Part of Course Save Time

From  Anja Vikingson 0 plays 0  

PubMed searching with subject headings

CC BY-SA 4.0 Part of Course Save Time

From  Anja Vikingson 18 plays 0  

Planning your search

CC BY-SA 4.0 Part of Course Save Time

From  Anja Vikingson 153 plays 0  

Introduction to Scientific Publication

CC BY-SA 4.0 Part of Course Save Time.

From  Anja Vikingson 206 plays 0  

Introduction Evaluation information-

CC BY-SA 4.0 Part of Course Save Time

From  Anja Vikingson 0 plays 0  

Google VS PubMed

CC BY-SA 4.0 Part of Course Save Time

From  Anja Vikingson 0 plays 0