Search for tag: "teorier"

Omvårdnadsteorier några exempel (med undertext)

En introducerande presentation som passar både för grund och avancerad nivå.

From  Maria Arman 5,367 plays 0