Search for tag: "bas"

BAS om BMA-dagen

Biomedicinska analytikersektionen, BAS, ger sin syn på sin kommande profession för att synliggöra Biomedicinska analytikerdagen 15 april.

From  Karin Bouma on April 14th, 2021 21 plays 0  

Information från studentsektionen

Information från Biomedicinska analytikersektionen (BAS) om bland annat studentinflytande, studentbevakning och studiesociala aktiviter.

From  Karin Bouma on August 28th, 2020 46 plays 0