Search for tag: "karolinska institutet"

BAS om BMA-dagen

Biomedicinska analytikersektionen, BAS, ger sin syn på sin kommande profession för att synliggöra Biomedicinska analytikerdagen 15 april.

From  Karin Bouma 22 plays 0  

Health Talk 2: Mental Health and Physical Activity

Part 1 Senior Psychiatrist Ullakarin Nyberg talks about the importance of everyday physical activity for mental health. Learn more Research Medicinvetarna #6 Ullakarin on TEDxTalks Podcast…

From  Anna Christiansen 94 plays 0  

Peer-learning - a pilot-study_Karin_Bouma

Here's a short presentation of our peer-learning project that we did with students on term 3 in the Study Programme in Biomedical Laboratory Science. This presentation was presented at the AMEE…

From  Karin Bouma 42 plays 0  

Del 3. Barnkardiologi och barnfysiologi - arytmier, fysiologiska undersökningar, hjärtkateterisering

Biomedicinska analytikern Kerstin Magnusson föreläser om barnkardiologi och barnfysiologi, arytmier, fysiologiska undersökningar och hjärtkateteriseringar

From  Karin Bouma 81 plays 0  

Del 2. Barnkardiologi och Barnfysiologi - medfödda hjärtfel och kardiomyopatier

Biomedicinska analytikern Kerstin Magnusson föreläser om barnkardiologi och barnfysiologi, medfödda hjärtfel och kardiomyopatier.

From  Karin Bouma 140 plays 0  

Del 1. Barnkardiologi och barnfysiologi2020 - intro och ekokardiografi

Biomedicinska analytikern Kerstin Magnusson ger en introduktion till barnkardiologi och barnfysiologi samt en introduktion till ekokardiografi på barn.

From  Karin Bouma 147 plays 0  

Kortfilm från en tidigare student som läst till biomedicinsk analytiker - inriktning klinisk fysiologi

Lyssna till denna kortfilm från en tidigare student som läst till biomedicinsk analytiker vid Karolinska Institutet. Filmen tar upp bl.a.: Vad är det mest värdefulla du…

From  Karin Bouma 82 plays 0  

Information från studentsektionen

Information från Biomedicinska analytikersektionen (BAS) om bland annat studentinflytande, studentbevakning och studiesociala aktiviter.

From  Karin Bouma 54 plays 0  

Information från studenthälsan_Biomedicinska analytikerprogrammet

Viktig information från studenthälsan till studenter vid Biomedicinska analytikerprogrammet.

From  Karin Bouma 26 plays 0  

Inspirationsföreläsning Biomedicinsk analytiker inriktning laboratoriemedicin

I den här presentationen får du reda på hur det är att jobba som Biomedicinsk analytiker inriktning laboratoriemedicin, vilka karriärvägar som finns och varför…

From  Lars Frelin 70 plays 0  

Inspirationsföreläsning Biomedicinsk analytiker inriktning klinisk fysiologi

I den här presentationen får du reda på hur det är att jobba som Biomedicinsk analytiker inriktning klinisk fysiologi, vilka karriärvägar som finns och varför det…

From  Karin Bouma 99 plays 0  

Information från studie- och karriärvägledaren Britt Isaksson

Informationsfilm från studie- och karriärvägledaren Britt Isaksson gällande biomedicinska analytikerprogrammet och magisterprogrammet i diagnostisk cytologi.

From  Lars Frelin 70 plays 0  

Kortfilm från en tidigare student som läst till biomedicinsk analytiker - inriktning laboratoriemedicin

Lyssna till denna kortfilm från en tidigare student som läst till biomedicinsk analytiker vid Karolinska Institutet. Filmen tar upp bl.a.: Vad är det mest värdefulla du…

From  Lars Frelin 0 plays 0  

Kortfilm från en tidigare student som läst till biomedicinsk analytiker - inriktning laboratoriemedicin

Lyssna till denna kortfilm från en tidigare student som läst till biomedicinsk analytiker vid Karolinska Institutet. Filmen tar upp bl.a.: Vad är det mest värdefulla du…

From  Lars Frelin 78 plays 0  

Introduktion till studenter antagna till Biomedicinska analytikerprogrammet

Föreläsningen ger en introduktion till programmets innehåll och olika kurser. Vidare ges information, tips och råd om universitetsstudier. Föreläsningen är riktad…

From  Karin Bouma 142 plays 0  

Välkommen till Biomedicinska analytikerprogrammet

Välkomstföreläsning för nya studenter antagna till Biomedicinska analytikerprogrammet vid Karolinska Institutet. Programdirektor Lars Frelin och biträdande Programdirektor…

From  Karin Bouma 194 plays 0