Search for tag: "biomedicinsk analytiker"

BMA-programmet Karolinska Institutet - programansvariga berättar

Programansvariga berättar om BMA-programmet vid Karolinska Institutet.

From  Lars Frelin 51 plays 0  

BMA-programmet Karolinska Institutet

Film om biomedicinska analytikerprogrammet vid Karolinska Institutet.

From  Lars Frelin 361 plays 0  

BMA-programmet Karolinska Institutet - professor Matti Sällberg

Professor och biomedicinsk analytiker Matti Sällberg berättar om yrket.

From  Lars Frelin 38 plays 0  

BMA-programmet Karolinska Institutet - yrkesverksamma berättar

Yrkesverksamma biomedicinska analytiker berättar om yrket.

From  Lars Frelin 17 plays 0  

BMA-programmet Karolinska Institutet - studenter berättar

Studenter vid biomedicinska analytikerprogrammet berättar om programmet.

From  Lars Frelin 57 plays 0  

Hjärtklaffarna - mitralis - ekokardiografi

Föreläsning av Larissa Bastos om mitralisklaffen och hur vi bedömer den ekokardiografiskt.

From  Karin Bouma 120 plays 0  

Hjärtklaffarna - aorta_ekokardiografi

En föreläsning av Larissa Bastos om aortaklaffen och hur vi bedömer den ekokardiografiskt.

From  Karin Bouma 139 plays 0  

BAS om BMA-dagen

Biomedicinska analytikersektionen, BAS, ger sin syn på sin kommande profession för att synliggöra Biomedicinska analytikerdagen 15 april.

From  Karin Bouma 22 plays 0  

Peer-learning - a pilot-study_Karin_Bouma

Here's a short presentation of our peer-learning project that we did with students on term 3 in the Study Programme in Biomedical Laboratory Science. This presentation was presented at the AMEE…

From  Karin Bouma 42 plays 0  

Del 3. Barnkardiologi och barnfysiologi - arytmier, fysiologiska undersökningar, hjärtkateterisering

Biomedicinska analytikern Kerstin Magnusson föreläser om barnkardiologi och barnfysiologi, arytmier, fysiologiska undersökningar och hjärtkateteriseringar

From  Karin Bouma 81 plays 0  

Del 2. Barnkardiologi och Barnfysiologi - medfödda hjärtfel och kardiomyopatier

Biomedicinska analytikern Kerstin Magnusson föreläser om barnkardiologi och barnfysiologi, medfödda hjärtfel och kardiomyopatier.

From  Karin Bouma 140 plays 0  

Del 1. Barnkardiologi och barnfysiologi2020 - intro och ekokardiografi

Biomedicinska analytikern Kerstin Magnusson ger en introduktion till barnkardiologi och barnfysiologi samt en introduktion till ekokardiografi på barn.

From  Karin Bouma 147 plays 0  

Kortfilm från en tidigare student som läst till biomedicinsk analytiker - inriktning klinisk fysiologi

Lyssna till denna kortfilm från en tidigare student som läst till biomedicinsk analytiker vid Karolinska Institutet. Filmen tar upp bl.a.: Vad är det mest värdefulla du…

From  Karin Bouma 82 plays 0  

Information från studentsektionen

Information från Biomedicinska analytikersektionen (BAS) om bland annat studentinflytande, studentbevakning och studiesociala aktiviter.

From  Karin Bouma 54 plays 0  

Information från studenthälsan_Biomedicinska analytikerprogrammet

Viktig information från studenthälsan till studenter vid Biomedicinska analytikerprogrammet.

From  Karin Bouma 26 plays 0  

Inspirationsföreläsning Biomedicinsk analytiker inriktning laboratoriemedicin

I den här presentationen får du reda på hur det är att jobba som Biomedicinsk analytiker inriktning laboratoriemedicin, vilka karriärvägar som finns och varför…

From  Lars Frelin 70 plays 0