Search for tag: "biomedicinsk analytikerprogrammet"

Kortfilm från en tidigare student som läst till biomedicinsk analytiker - inriktning klinisk fysiologi

Lyssna till denna kortfilm från en tidigare student som läst till biomedicinsk analytiker vid Karolinska Institutet. Filmen tar upp bl.a.: Vad är det mest värdefulla du…

From  Karin Bouma on August 31st, 2020 54 plays 0