Search for tag: "biomediciska analytikerprogrammet"

BAS om BMA-dagen

Biomedicinska analytikersektionen, BAS, ger sin syn på sin kommande profession för att synliggöra Biomedicinska analytikerdagen 15 april.

From  Karin Bouma on April 14th, 2021 21 plays 0