Search for tag: "åldrande"

Covid-19 och aldreomsorgens organisering i tre nordiska lander 3 av 3

Andra webbinariet av tre med KI rektors resursgrupp för äldres hälsa under Covid-19 "Covid-19 och äldreomsorgens organisering i tre nordiska länder" den…

From  Marie Franzén 158 plays 0  

Covid-19 och aldreomsorgens organisering i tre nordiska lander 2 av 3

Andra webbinariet av tre med KI rektors resursgrupp för äldres hälsa under Covid-19 "Covid-19 och äldreomsorgens organisering i tre nordiska länder" den…

From  Marie Franzén 35 plays 0  

Kritiska perspektiv på åldrande

Föreläsning som tar upp olika kritiska teorier (genus, queer, crip/miffo, etnicitet) i relation till åldrande.

From  Mats Christiansen 27 plays 0  

Gerontologisk teori: Sårbarhet och biopsykosociala teorier

From  Mats Christiansen 24 plays