Search for tag: "gerontology"

Kritiska perspektiv på åldrande

Föreläsning som tar upp olika kritiska teorier (genus, queer, crip/miffo, etnicitet) i relation till åldrande.

From  Mats Christiansen 27 plays 0  

Gerontologisk teori: Sårbarhet och biopsykosociala teorier

From  Mats Christiansen 24 plays