Search for tag: "samverkan"

Strategiskt partnerskap

Strukturerad samverkan mellan akademin och det omgivande samhället.

From  Johanna Bylund 27 plays 0  

Hur ska svensk life science leva upp till ambitionerna?

Samarbete mellan akademin, näringslivet och politiken för ökad innovationskraft och implementering stod i fokus vid Karolinska Institutets seminarium i Almedalen på tisdagen.…

From  Johanna Bylund 0 plays 0