Search for tag: "uppdragsutbildning"

Magisterutbildning i demensvård för arbets- och fysioterapeuter

Kursledare Anna Brorsson (arbetsterapeut) och Anna-Karin Welmer (fysioterapeut) berättar om utbildningen som ges som uppdragsutbildning.

From  Petra Hellbom 3 plays 0  

Grundläggande fysiologi och sjukdomslära för psykologer

Kursledarna Maria Ahlsén och Lotta Arborelius berättar om kursen Grundläggande fysiologi och sjukdomslära för psykologer som ges som uppdragsutbildning vid KI.

From  Petra Hellbom 48 plays 0  

ACT (Acceptance and Commitment Therapy) inom fysioterapi och arbetsterapi 7,5 hp

Utförligare beskrivning av kursinnehåll.

From  Michelle Azorbo 29 plays 0  

Avancerad träningsfysiologi

Kursansvarig Tommy Lundberg presenterar kursen Avancerad träningsfysiologi (4,5 hp) som ges på distans via Karolinska Institutet Uppdragsutbildning

From  Petra Hellbom 167 plays 0  

ACT inom fysioterapi och arbetsterapi

Kursledarna Gabriele Biguet och Graciela Rovner presenterar kursen ACT - Acceptance and Commitment Therapy - inom fysioterapi och arbetsterapi (7,5 hp) som ges via Karolinska Institutet…

From  Petra Hellbom 562 plays 0  

Magisterutbildning i demensvård för arbetsterapeuter och fysioterapeuter

Kursledare Anna Brorsson och Anna-Karin Welmer presenterar kort magisterutbildningen i demensvård för arbetsterapeuter och fysioterapeuter som ges vid Karolinska Institutet…

From  Petra Hellbom 132 plays 0