Search for tag: "uppdragsutbildning"

Motiverande samtal med yrkesmässig tillämpning, 3 hp

Kursledare Sophie Dixelius berättar om MI - Motiverande samtal med yrkesmässig tillämpning (3 hp).

From  Petra Hellbom 109 plays 0  

Transdiagnostisk KBT vid ätstörningar

Kursledare Ata Ghaderi berättar om kursen

From  Petra Hellbom 59 plays 0  

Barn och trauma

Kursledare Björn Tingberg berättar om kursen Barn och trauma

From  Petra Hellbom 2 plays 0  

barn_och_trauma

Film med kursledaren Björn Tingberg om uppdragsutbildningen Barn och trauma.

From  Michelle Azorbo 50 plays 0  

Magisterutbildning i demensvård för arbets- och fysioterapeuter

Kursledare Anna Brorsson (arbetsterapeut) och Anna-Karin Welmer (fysioterapeut) berättar om utbildningen som ges som uppdragsutbildning.

From  Petra Hellbom 5 plays 0  

Master's Courses in Dementia Care for Physicians

Professor Lars-Olof Wahlund berättar om den helt webbaserade magisterutbildningen i demensvård för läkare som ges som uppdragsutbildning.

From  Petra Hellbom 11 plays 0  

Ledarskap och organisationsutveckling 1

Möt kursledare Teresa Söderhjelm och tre av kursdeltagarna

From  Petra Hellbom 1 plays 0  

Grundläggande fysiologi och sjukdomslära för psykologer

Kursledarna Maria Ahlsén och Lotta Arborelius berättar om kursen Grundläggande fysiologi och sjukdomslära för psykologer som ges som uppdragsutbildning vid KI.

From  Petra Hellbom 50 plays 0  

Kontrollerat drickande

Anders Hammarberg och Sara Wallhed Finn presenterar kursen "KBT-baserad behandling av alkoholproblem med fokus kontrollerat drickande, 5 hp"

From  Petra Hellbom 70 plays 0  

ACT (Acceptance and Commitment Therapy) inom fysioterapi och arbetsterapi 7,5 hp

Utförligare beskrivning av kursinnehåll.

From  Michelle Azorbo 29 plays 0  

Avancerad träningsfysiologi

Kursansvarig Tommy Lundberg presenterar kursen Avancerad träningsfysiologi (4,5 hp) som ges på distans via Karolinska Institutet Uppdragsutbildning

From  Petra Hellbom 241 plays 0  

ACT inom fysioterapi och arbetsterapi

Kursledarna Gabriele Biguet och Graciela Rovner presenterar kursen ACT - Acceptance and Commitment Therapy - inom fysioterapi och arbetsterapi (7,5 hp) som ges via Karolinska Institutet…

From  Petra Hellbom 611 plays 0  

Magisterutbildning i demensvård för arbetsterapeuter och fysioterapeuter

Kursledare Anna Brorsson och Anna-Karin Welmer presenterar kort magisterutbildningen i demensvård för arbetsterapeuter och fysioterapeuter som ges vid Karolinska Institutet…

From  Petra Hellbom 137 plays 0  

Vald i nara relationer (kort version)

Kursledare Björn Tingberg och Catharina Ahlström presenterar kursen Våld i nära relationer, 3 hp

From  Petra Hellbom 6 plays

Vald i nara relationer

Kursledarna Björn Tingberg och Catharina Ahlsten presenterar utbildningen Våld i nära relationer, 3 hp

From  Petra Hellbom 1,456 plays 0  

Säkerhet i komplexa system - patientsäkerhet i teori och praktik, 15 hp

Anna Dahlgren, en av utbildningens kursledare, berättar om innehåll och mål.

From  Petra Hellbom 348 plays 0