Search for tag: "omvårdnad"

Huvudområdet omvårdnad (med undertext)

Den här presentationen utgår från beskrivningen av Huvudområdet omvårdnad som uppdaterats på Karolinska Institutet 2015-2016. Beskrivningen utgör en ram…

From  Maria Arman 3 Months ago 14    0  

Huvudområdet Omvårdnad KI 2016

Presentationen går igenom KI:s beskrivning av Omvårdnad som huvudområde och akademiskt ämne. Beskrivningen innebär en grund till alla studenter och lärare i…

From  Maria Arman 8 Months ago 10    0  

Omvårdnadens begrepp Människobilden

I en serie om omvårdnadens begrepp för grundnivån i sjuksköterskeprogrammet presenteras här inspiration för reflektioner och fortsatt läsande om betydelsen av…

From  Maria Arman 8 Months ago 23    0  

Huvudområdet Omvårdnad KI 2016 - Quiz

Presentationen går igenom KI:s beskrivning av Omvårdnad som huvudområde och akademiskt ämne. Beskrivningen innebär en grund till alla studenter och lärare i…

From  Maria Arman 8 Months ago 15    0  

Omvårdnadens begrepp Hälsa och lidande

I serien om omvårdnadens begrepp ger den här presentationen en grund för att förstå omvårdnadens syn på hälsa och hur hälsa och lidande samspelar.

From  Maria Arman 8 Months ago 16    0  

Omvårdnadens begrepp Miljö och kontext

I serien om omvårdnadens begrepp presenteras betydelsen av att studera miljön och kontexten för omvårdnaden.

From  Maria Arman 8 Months ago 9    0  

Omvårdnadens begrepp Omvårdnadshandlingar

I serien om omvårdnadens begrepp ger den här presentationen en grund för att studera handlingar och utförande av omvårdnad.

From  Maria Arman 8 Months ago 15    0  

DEF Det existentiella förbandet del 2

Presentationen bygger på boken DEF - det existentiella förbandet. Långsiktigt omhändertagande efter katastrof (Liber 2012). Del 2 ska ses som direkt fortsättning på…

From  Maria Arman 8 Months ago 0    0  

DEF Det existentiella förbandet del 1

Presentationen bygger på boken DEF - det existentiella förbandet. Långsiktigt omhändertagande efter katastrof (Liber 2012). Del 1 följs av del 2 som en direkt…

From  Maria Arman 8 Months ago 1    0  

Omvårdnadsteorier några exempel

En introducerande presentation som passar både för grund och avancerad nivå.

From  Maria Arman 8 Months ago 243    0  

Forskningsetiska grunder - Quiz

Presentationen är gjord med tanke på termin 1 i sjuksköterskeprogrammet. Ny för 2017.

From  Maria Arman 8 Months ago 7    0  

Forskningsetiska grunder

Presentationen är gjord med tanke på termin 1 i sjuksköterskeprogrammet. Ny för 2017.

From  Maria Arman 8 Months ago 50    0  

Grunder för vårdetik 1

En introduktion eller repetition till etiska teorier och principer med relevans för omvårdnad.

From  Maria Arman 8 Months ago 104    0  

Patientens värld

En kort inspiration till studiet av patientperspektiv utifrån livsvärld och caritativ teori.

From  Maria Arman 8 Months ago 11    0  

Lidande och lindrat lidande - fördjupning

En fördjupande presentation av området lindrat lidande.

From  Maria Arman 8 Months ago 9    0  

Examensarbete i omvårdnad - ämnesval

Handlar som titeln säger om hur man gör ett ämnesval som fördjupar ämnesområdet omvårdnad.

From  Maria Arman 8 Months ago 17    0