Search for tag: "science"

Vårdvetenskapens framtid på KI

Det här är en film om vårdforskning på Karolinska Institutet och om dess framtida utmaningar. Den 7 maj 2018 hölls ett rundabordssamtal ordnat av Strategiska…

From  Anna-Maria Loimi A year ago 4 views 0  

Visualizing biological data at KI - from proteins to populations

The KI University Library is exploring the plethora of visual research material being produced all over KI; from the smallest building blocks to vast networks and populations. Read more at kib.ki.se

From  Sara Lind A year ago 32 views 0  

Natalie von der Lehr - PhD, science journalist , podcast owner and blog coach

Lecture from Career Skills for Sceintists

From  Emma Hägg A year ago 25 views 0