Search for tag: "#hybrid"

Starting room AV system for hybrid

Lärosalar som är rustade med Bring Your Own Device (BYOD) medger att hybrid undervisning kan utföras i rummet förutsatt att en egen dator med mjukvara, så som ex. Zoom eller…

From  Samuel Lundberg 17 plays 0  

Skapa engagemang i hybrid undervisning

Föreläsare: Nina Bergdahl

From  Marcus Emas 51 plays 0  

GO Students is a digital toolbox

Promo for GO Students Canvas toolkit

From  Karen Gustafsson 11 plays 0