Search for tag: "adhd"

Från diagnos till funktion- en helhetssyn på autism och adhd

En neuropsykiatrisk diagnos som adhd eller autism innebär att personen har svårigheter som motsvarar vedertagna diagnoskriterier. Diagnosen säger däremot ingenting om hur…

From  Una Prosell 2,319 plays 0  

ICF Core Sets autism och adhd

Information om ICF CoreSets-studien som undersöker hur personer med adhd och/eller autism fungerar i sin vardag och hur omgivningen påverkar funktionsförmågan. Målet med…

From  Una Prosell 53 plays 0  

Neurodiversity in Academia seminar 2021-10-07

Increasing Awarness of Neurodiversity in Academia, with Professor Sara Rankin, Imperial College London. People who are dyslexic, dyspraxic, autistic or who have ADHD (specific learning disabilities)…

From  Cecilia Dominguez 19 plays 0