Search for tag: "biomedicinska analytikerprogrammet"

Trikuspidalis

En föreläsning av leg BMA Priya Thind om ekokardiografiska grunder för trikuspidalisvitium, insufficiens och stenos.

From  Karin Bouma on January 8th, 2021 67 plays 0  

Peer-learning - a pilot-study_Karin_Bouma

Here's a short presentation of our peer-learning project that we did with students on term 3 in the Study Programme in Biomedical Laboratory Science. This presentation was presented at the AMEE…

From  Karin Bouma on September 25th, 2020 28 plays 0  

Del 3. Barnkardiologi och barnfysiologi - arytmier, fysiologiska undersökningar, hjärtkateterisering

Biomedicinska analytikern Kerstin Magnusson föreläser om barnkardiologi och barnfysiologi, arytmier, fysiologiska undersökningar och hjärtkateteriseringar

From  Karin Bouma on September 22nd, 2020 36 plays 0  

Del 2. Barnkardiologi och Barnfysiologi - medfödda hjärtfel och kardiomyopatier

Biomedicinska analytikern Kerstin Magnusson föreläser om barnkardiologi och barnfysiologi, medfödda hjärtfel och kardiomyopatier.

From  Karin Bouma on September 22nd, 2020 35 plays 0  

Del 1. Barnkardiologi och barnfysiologi2020 - intro och ekokardiografi

Biomedicinska analytikern Kerstin Magnusson ger en introduktion till barnkardiologi och barnfysiologi samt en introduktion till ekokardiografi på barn.

From  Karin Bouma on September 22nd, 2020 49 plays 0  

Information från studentsektionen

Information från Biomedicinska analytikersektionen (BAS) om bland annat studentinflytande, studentbevakning och studiesociala aktiviter.

From  Karin Bouma on August 28th, 2020 40 plays 0  

Information från studenthälsan_Biomedicinska analytikerprogrammet

Viktig information från studenthälsan till studenter vid Biomedicinska analytikerprogrammet.

From  Karin Bouma on August 28th, 2020 22 plays 0  

Inspirationsföreläsning Biomedicinsk analytiker inriktning laboratoriemedicin

I den här presentationen får du reda på hur det är att jobba som Biomedicinsk analytiker inriktning laboratoriemedicin, vilka karriärvägar som finns och varför…

From  Lars Frelin on August 21st, 2020 45 plays 0  

Inspirationsföreläsning Biomedicinsk analytiker inriktning klinisk fysiologi

I den här presentationen får du reda på hur det är att jobba som Biomedicinsk analytiker inriktning klinisk fysiologi, vilka karriärvägar som finns och varför det…

From  Karin Bouma on August 20th, 2020 50 plays 0  

Information från studie- och karriärvägledaren Britt Isaksson

Informationsfilm från studie- och karriärvägledaren Britt Isaksson gällande biomedicinska analytikerprogrammet och magisterprogrammet i diagnostisk cytologi.

From  Lars Frelin on August 20th, 2020 38 plays 0  

Kortfilm från en tidigare student som läst till biomedicinsk analytiker - inriktning laboratoriemedicin

Lyssna till denna kortfilm från en tidigare student som läst till biomedicinsk analytiker vid Karolinska Institutet. Filmen tar upp bl.a.: Vad är det mest värdefulla du…

From  Lars Frelin on August 19th, 2020 72 plays 0  

Kortfilm från en tidigare student som läst till biomedicinsk analytiker - inriktning laboratoriemedicin

Lyssna till denna kortfilm från en tidigare student som läst till biomedicinsk analytiker vid Karolinska Institutet. Filmen tar upp bl.a.: Vad är det mest värdefulla du…

From  Lars Frelin on August 19th, 2020 47 plays 0  

Kortfilm från en tidigare student som läst till biomedicinsk analytiker - inriktning laboratoriemedicin

Lyssna till denna kortfilm från en tidigare student som läst till biomedicinsk analytiker vid Karolinska Institutet. Filmen tar upp bl.a.: Vad är det mest värdefulla du…

From  Lars Frelin on August 14th, 2020 44 plays 0  

Introduktion till studenter antagna till Biomedicinska analytikerprogrammet

Föreläsningen ger en introduktion till programmets innehåll och olika kurser. Vidare ges information, tips och råd om universitetsstudier. Föreläsningen är riktad…

From  Karin Bouma on August 5th, 2020 98 plays 0  

Välkommen till Biomedicinska analytikerprogrammet

Välkomstföreläsning för nya studenter antagna till Biomedicinska analytikerprogrammet vid Karolinska Institutet. Programdirektor Lars Frelin och biträdande Programdirektor…

From  Karin Bouma on August 5th, 2020 125 plays 0  

Inspirationsföreläsning om Biomedicinska analytikerprogrammet

Inspirationsföreläsning om Biomedicinska analytikerprogrammet vid Karolinska Institutet. Kortare prepsentation om vad en Biomedicinsk analytiker jobbar med och vilka karriärvägar…

From  Karin Bouma on August 5th, 2020 72 plays 0