Search for tag: "bma"

BMA-programmet Karolinska Institutet - programansvariga berättar

Programansvariga berättar om BMA-programmet vid Karolinska Institutet.

From  Lars Frelin on March 14th, 2022 22 plays 0  

BMA-programmet Karolinska Institutet

Film om biomedicinska analytikerprogrammet vid Karolinska Institutet.

From  Lars Frelin on March 10th, 2022 43 plays 0  

BMA-programmet Karolinska Institutet - professor Matti Sällberg

Professor och biomedicinsk analytiker Matti Sällberg berättar om yrket.

From  Lars Frelin on March 10th, 2022 13 plays 0  

BMA-programmet Karolinska Institutet - yrkesverksamma berättar

Yrkesverksamma biomedicinska analytiker berättar om yrket.

From  Lars Frelin on March 10th, 2022 11 plays 0  

BMA-programmet Karolinska Institutet - studenter berättar

Studenter vid biomedicinska analytikerprogrammet berättar om programmet.

From  Lars Frelin on March 8th, 2022 23 plays 0  

BAS om BMA-dagen

Biomedicinska analytikersektionen, BAS, ger sin syn på sin kommande profession för att synliggöra Biomedicinska analytikerdagen 15 april.

From  Karin Bouma on April 14th, 2021 19 plays 0  

Peer-learning - a pilot-study_Karin_Bouma

Here's a short presentation of our peer-learning project that we did with students on term 3 in the Study Programme in Biomedical Laboratory Science. This presentation was presented at the AMEE…

From  Karin Bouma on September 25th, 2020 32 plays 0  

Del 3. Barnkardiologi och barnfysiologi - arytmier, fysiologiska undersökningar, hjärtkateterisering

Biomedicinska analytikern Kerstin Magnusson föreläser om barnkardiologi och barnfysiologi, arytmier, fysiologiska undersökningar och hjärtkateteriseringar

From  Karin Bouma on September 22nd, 2020 38 plays 0  

Del 2. Barnkardiologi och Barnfysiologi - medfödda hjärtfel och kardiomyopatier

Biomedicinska analytikern Kerstin Magnusson föreläser om barnkardiologi och barnfysiologi, medfödda hjärtfel och kardiomyopatier.

From  Karin Bouma on September 22nd, 2020 40 plays 0  

Del 1. Barnkardiologi och barnfysiologi2020 - intro och ekokardiografi

Biomedicinska analytikern Kerstin Magnusson ger en introduktion till barnkardiologi och barnfysiologi samt en introduktion till ekokardiografi på barn.

From  Karin Bouma on September 22nd, 2020 57 plays 0  

Kortfilm från en tidigare student som läst till biomedicinsk analytiker - inriktning klinisk fysiologi

Lyssna till denna kortfilm från en tidigare student som läst till biomedicinsk analytiker vid Karolinska Institutet. Filmen tar upp bl.a.: Vad är det mest värdefulla du…

From  Karin Bouma on August 31st, 2020 55 plays 0  

Information från studentsektionen

Information från Biomedicinska analytikersektionen (BAS) om bland annat studentinflytande, studentbevakning och studiesociala aktiviter.

From  Karin Bouma on August 28th, 2020 43 plays 0  

Information från studenthälsan_Biomedicinska analytikerprogrammet

Viktig information från studenthälsan till studenter vid Biomedicinska analytikerprogrammet.

From  Karin Bouma on August 28th, 2020 23 plays 0  

Inspirationsföreläsning Biomedicinsk analytiker inriktning laboratoriemedicin

I den här presentationen får du reda på hur det är att jobba som Biomedicinsk analytiker inriktning laboratoriemedicin, vilka karriärvägar som finns och varför…

From  Lars Frelin on August 21st, 2020 47 plays 0  

Inspirationsföreläsning Biomedicinsk analytiker inriktning klinisk fysiologi

I den här presentationen får du reda på hur det är att jobba som Biomedicinsk analytiker inriktning klinisk fysiologi, vilka karriärvägar som finns och varför det…

From  Karin Bouma on August 20th, 2020 54 plays 0  

Information från studie- och karriärvägledaren Britt Isaksson

Informationsfilm från studie- och karriärvägledaren Britt Isaksson gällande biomedicinska analytikerprogrammet och magisterprogrammet i diagnostisk cytologi.

From  Lars Frelin on August 20th, 2020 40 plays 0