Search for tag: "history"

1800-talets fysiska anatomi. Historien om Christina Larsdotter och Karolinska Institutet.

Den samiska kvinnan Christina Larsdotter, i sin samtid känd för att vara ovanligt lång, fördes efter sin död 1854 till Karolinska Institutet. Hennes skelett blev under…

From  Maria Josephson 0 plays 0  

1900-talets grundforskning vid KI

Grundforskningen har haft en stark ställning vid KI sedan starten. Karolinska Institutets vetenskapshistoriker Olof Ljungström berättar om de händelser och aktörer som gjorde…

From  Maria Josephson 0 plays 0  

From Wild west to patient integrity

Clinical reasearch has always depended on patients. Historian of medicine Maria Josephson tells the story of clinical research at KI with special focus on the patients who participated.

From  Maria Josephson 0 plays 0  

Från vilda västern till patientinflytande

KI:s medicinhistoriker Maria Josephson berättar om den kliniska forskningen under 1900-talet.

From  Maria Josephson 0 plays 0  

Karolinska Institutet in the Nineteenth Century

Historian of medicine Eva Åhrén tells the fascinating story of KI:s scientific heritage, from the discoveries by world renowned chemist Jöns Jacob Berzelius to the institution of…

From  Maria Josephson 0 plays 0  

Medicine in Stockholm before KI

Historian of medicine and science Hjalmar Fors on the history of medicine in Stockholm before the foundation of KI in 1810.

From  Maria Josephson 0 plays 0  

Medicin i Stockholm innan Karolinska Institutet

KI:s vetenskapshistoriker Hjalmar Fors berättar om medicinen i Stockholm innan Karolinska Institutet.

From  Maria Josephson 0 plays 0  

AI fundamental course focusing on health care

Artificial intelligence (AI) has been successful in clinical diagnosis and decision support in various medical task. The performance of medical practice depends on learning approaches and how…

From  Nikita Singh 29 plays 0  

Etikseminarium: Historiska minnesmärken och namngivning i ljuset av nutida värderingar (2 feb 2021)

Black lives matter-rörelsen satte åter fingret på en fråga som då och då nått upp till ytan för att sedan sjunka undan igen: Hur bör vi idag…

From  Sara Aldén 0 plays 0