Search for tag: "research support"

Gretchen_Dan_Research-Collab_replay

Research is increasingly a team-only endeavor, and teams grow and cross disciplinary boundaries to address complex scientific questions and societal problems. How do you bridge cultural,…

From  Anethe Mansén on February 18th, 2021 15 plays 0  

Nyttiggörande ur en forskares perspektiv- Ida Goliath

Ida Goliath, docent, Karolinska Institutet, pratar om nyttiggörande och hur hon arbetat med att identifiera, skydda och sprida forskningsbaserade kunskapstillgångar.

From  Sophia Savage on October 6th, 2020 39 plays 0