Search for tag: "education"

Att leda instabila team_Del 3_Att leda i ovisshet

Det här är den tredje delen av föreläsningsserien Att leda i ovisshet. Här tar vi upp hur man kan skapa en lärande kultur och en trygghet även i team som…

From  Teresa Söderhjelm on May 5th, 2020 23 plays 0  

Att leda i ovisshet del 1

Ledarskapet sätts på hårda prov i tider av ovisshet. Här följer en föreläsning i två delar. Del ett handlar om ledarskapsprinciper som kan vara till…

From  Teresa Söderhjelm on April 27th, 2020 130 plays 0  

Att leda i ovisshet del 2

Ledarskapet sätts på hårda prov i tider av ovisshet. Här följer en föreläsning i två delar. Del ett handlar om ledarskapsprinciper som kan vara till…

From  Teresa Söderhjelm on April 27th, 2020 47 plays 0  

Planetary health and sustainable healthcare in higher education

Seminar with Associate Professor Stefi Barna from the Sustainable Healthcare Education Network. The SHE Network is an international group of clinicians, academics and students preparing health…

From  Katarina Tengvall on November 8th, 2019 93 plays 0  

Co-up Lab incubation programme Q&A

Cecilie Hilmer from the Unit for Bioentrepreneurship answers some questions about the Co-up Lab educational incubation programme. https://ki.se/en/lime/the-co-up-lab

From  Cecilie Hilmer on July 3rd, 2019 46 plays 0  

Kaltura Customer Stories

Our customers and partners share their insights on market trends, online video and Kaltura’s solutions. Explore real requirements from real organizations and learn how Kaltura transforms…

From  on April 11th, 2018 0 plays 0